من به غم تو گرفتارم یارم یارم
من مگه جز تو کیو دارم یارم یارم
گریه برای تو شد کارم یارم یارم
شب ها به یاد تو بیدارم یارم یارم
تا علمت روی دوشه
خون شیعه می جوشه از دل کربلا تون
تا اسم زیبات رو لب ها
روی قله دنیاس علم و پرچم هاتون
روزی از روزای خدا این دنیا میشه کربلا
می ایستن پای پرچم یا حسین ما
ارباب ارباب ارباب یاحسین