این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت رسمی شده است

مطالب ویژه


اوقات شرعی شهر های استان خراسان رضوی

  • ۱۱۵۸

اوقات شرعی شهر های استان خراسان رضوی

اوقات شرعی

اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی اوقات شرعی
 

اذان صبح ، اذان ظهر، اذان مغرب ، طلوع آفتاب ، غروب آفتاب، نیمه شب شرعی ، ساعت اذان های، اوقات شرعی شهر ، اذان عصر ،طلوع خورشید ،غروب خورشید،اوقات شرعی ،اوقات شرعی بردسکن، اذان بردسکن،بردسکن،اوقات شرعی تایباد، اذان تایباد،تایباد،اوقات شرعی تربت جام، اذان تربت جام،تربت جام،اوقات شرعی تربت حیدریه، اذان تربت حیدریه،تربت حیدریه،اوقات شرعی چناران، اذان چناران،چناران،اوقات شرعی خواف، اذان خواف،خواف،اوقات شرعی درگز، اذان درگز،درگز،اوقات شرعی سبزوار، اذان سبزوار،سبزوار،اوقات شرعی سرخس، اذان سرخس،سرخس،اوقات شرعی فریمان، اذان فریمان،فریمان،اوقات شرعی قوچان، اذان قوچان،قوچان،اوقات شرعی کاشمر، اذان کاشمر،کاشمر،اوقات شرعی گناباد، اذان گناباد،گناباد،اوقات شرعی نیشابور، اذان نیشابور،نیشابور،